Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Mariska Sinack Afscheidsfotografie. Dit document is een verklaring waarin ik uitleg hoe ik omga met de persoonlijke gegevens van klanten.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op mijn website. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Gegevens overledene

Gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Toch wil ik voor de volledigheid melden welke gegevens ik verwerk als het gaat om de overledenen waarvan ik het afscheid fotografeer.

De gegevens van de overledenen zullen zich beperkt houden tot de volgende gegevens: naam, geboortedatum en datum van overlijden en burgerlijke staat. De meeste gegevens haal ik uit het overlijdensbericht en zijn enkel om mijn werk als afscheidsfotograaf goed te kunnen doen.

Jouw gegevens

Als ik ben ingezet door een uitvaartverzorger om het afscheid te fotograferen, dan heb ik van de uitvaartverzorger enkele gegevens ontvangen van u als opdrachtgever/ rechthebbende. Als ik rechtstreeks door u word ingezet vraag ik deze gegevens bij u op, voor zover nodig. Dat kunnen de volgende gegevens zijn: uw naam, adres, telefoonnummers en e-mail. Deze gegevens leg ik vast. Uw adres heb ik nodig als ons gesprek bij u plaatsvindt. Uw telefoonnummer en mailadres heb ik nodig om contact met u te houden over wat u wilt dat ik voor u fotografeer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Maar ik kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via mariska@sinackafscheidsfotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Ik verwerk geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van de opdrachtgever.

Bewaartermijn van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bij het tot stand komen van een overeenkomst met Mariska Sinack Afscheidsfotografie worden uw gegevens niet langer bewaart dan de wettelijke termijn.

Delen van persoonsgegevens met Derden

Ik verkoop uw gegevens uiteraard niet. Ik zal uw gegevens alleen verstrekken aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Op mijn website gebruik ik technische en functionele en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ik gebruik geen analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. u kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar mariska@sinackafscheidsfotografie.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ik onzorgvuldig omga met uw persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op: bel me op telefoonnummer 06-44782783 of mail me via mariska@sinackafscheidsfotografie.nl.

Maatregelen

Om uw gegevens te beschermen, beschik ik over beveiligingssoftware. Daarnaast is er een SSL-certificaat geïnstalleerd op mijn domein. Dat wil zeggen dat ik voor mijn website gebruik maak van een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier op mijn website tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Alle gegevens die ik op papier heb, bewaar ik achter slot en grendel.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Ik kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als ik de verklaring aanpas, pas ik de hieronder vermelde datum aan. De gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Ik adviseer je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop ik uw gegevens bescherm.

Mariska Aarden-Sinack, gespecialiseerd afscheidsfotograaf

Oostburg, 1 augustus 2019